De Nieuwe Mens (De Brief aan de Efeziërs)

Bijbelstudie Nieuwe Testament

Prijs: 19.95
Hebt u vragen?

Bijbelstudies over Efeziërs.

Eén van de hoogtepunten van het nieuwtestamentische onderwijs is de Brief van Paulus
aan de Efeziërs. In deze Brief worden de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus ontvouwd.
Dit boek is een vers-voor-vers-uitleg van de Efezebrief. Maar ook de grote lijnen worden helder en
begrijpelijk samengevat.

 

Wij raden aan:

Efeziërs
6.50