De christen en de wet

Pastoraal - Bemoedigend - Waarschuwend

Prijs: 7.95
Hebt u vragen?

Het onderwerp 'De christen en de wet' raakt het leven van de overtuigde en betrokken christen tot in het diepst van zijn wezen. Hoe je ook over dit onderwerp denkt, als je je leven als christen serieus neemt, kun je er niet aan voorbij gaan.

Het thema is actueel. Dat is wel gebleken uit reacties op de artikelen die over dit onderwerp in nieuwsbrieven van Stichting Heart Cry zijn gepubliceerd. Deze artikelen zijn in dit boekje opgenomen, gevolgd door een samenvatting van de correspondentie die daaruit is voortgekomen.

 

Wij raden aan:

Galaten - Vrij!
9.05» 5.00