Het evangelie naar Markus - Zie, Uw Knecht Aanbevelen

'Zie-Serie' Bijbelstudie Evang.+ Hand.

Oude prijs:16.50
Prijs: 15.95
Hebt u vragen?

Vier evangelisten doen – onder de inspiratie van de Heilige Geest – verslag van het leven van de Heer Jezus tijdens Zijn verblijf op aarde. Elk doet dat op zijn eigen bijzondere wijze. In de tweede van deze vier levensbeschrijvingen vertelt Markus over Hem als Dienstknecht.

Van de vier levende wezens in het boek Openbaring is het tweede levende wezen een kalf gelijk (Openb. 4:7). Het kalf, dat gestaag voortgaat in zijn dienst op het land, is het passende symbool voor dit evangelie. Daarom staat er op de voorkant van de omslag een kalf.

Er is ook een vergelijking te maken tussen de vier kleuren van de tabernakel (Ex. 26:1) en de vier evangeliën. De kleur die past bij dit evangelie, is purper (Mark. 15:17).

Het doel van dit evangelie is dat we naar de Heer Jezus kijken als Dienstknecht. Om die reden is de oproep: ‘Zie, Mijn Knecht’ (Jes. 42:1) als titel voor dit boek gekozen.