Het evangelie naar Markus - Zie, Uw Knecht Aanbevelen

'Zie-Serie' Bijbelstudie Evang.+ Hand.

Oude prijs:16.50
Prijs: 15.95
Hebt u vragen?

Vier evangelisten doen – onder de inspiratie van de Heilige Geest – verslag van het leven van de Heer Jezus tijdens Zijn verblijf op aarde. Elk doet dat op zijn eigen bijzondere wijze. In de tweede van deze vier levensbeschrijvingen vertelt Markus over Hem als Dienstknecht.

Er is ook een vergelijking te maken tussen de vier kleuren van de tabernakel (Ex. 26:1) en de vier evangeliën. De kleur die past bij dit evangelie, is purper (Mark. 15:17), vandaar dat dit ook de kleur is van de omslag van dit boek.

Het doel van dit evangelie is dat we naar de Heer Jezus kijken als Dienstknecht. Om die reden is de oproep: ‘Zie, Mijn Knecht’ (Jes. 42:1) als titel voor dit boek gekozen.