Leviticus - Toegelicht & Toegepast 03

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 19.95
Hebt u vragen?

Naderen tot God

Het boek Leviticus gaat over het naderen tot God om met Hem gemeenschap te hebben. Het brengt ons, evenals het laatste deel van het boek Exodus, in het heiligdom, bij het hart van God.

Voor ons, nieuwtestamentische gelovigen, vertelt dit boek in beelden over de gemeenschap die wij mogen hebben met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 1:3). Hoe wij tot God kunnen naderen en gemeenschap met Hem kunnen hebben, wordt voorgesteld in de offers en de daaraan verbonden priesterdienst.