Richteren Actueel 07

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 18.95
Hebt u vragen?

Het boek Richteren maakt deel uit van de door Gods Geest geïnspireerde geschriften van de Bijbel. Dit boek beschrijft wat Israël is overkomen, toen ze waren aangekomen in het land dat God hun had beloofd.

Alles wat in dit boek gebeurt, is hun overkomen tot onze lering (1 Corinthiërs 10 vers 6 en 11).

Het kenmerk van Richteren is dat ‘ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen.’ Dat is ook het kenmerk van de tijd waarin wij leven.

De geschiedenissen in dit boek zijn dan ook illustraties van het leven van Gods volk in onze tijd.

Het is niet mogelijk dit bijbelboek te lezen zonder erdoor te worden aangesproken. Wie de lessen ervan ter harte neemt, zal erdoor veranderd worden. De uitstraling van die verandering zal weer anderen bereiken. Gods Geest wil door dit deel van Gods Woord ook nu nog machtig in uw leven werken tot verheerlijking van de Heer Jezus.

Wij raden aan:

Hebreeën
12.50» 9.95