‘De veelkleurige heerlijkheid van de Heer Jezus’

Bijbelstudie Nieuwe Testament

Prijs: 8.95
Hebt u vragen?

‘De veelkleurige heerlijkheid van de Heer Jezus’

Het is indrukwekkend te zien hoe de Heilige Geest door middel van diverse bijbelschrijvers een prachtige samenvatting van de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft laten optekenen in vier hoofdstukken van het Nieuwe Testament, nl. Johannes 1, Kolossenzen 1, Hebreeën 1 en Openbaring 1. Dit bevestigt de woorden van de Heer Jezus, toen Hij Zijn discipelen kort voor Zijn heengaan onderwijs gaf over de taak van de Trooster, de Heilige Geest, die Hij zou zenden van de Vader: ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen’ (Joh. 16:14). Het is ons gebed dat de Geest van God dit boek ook op die wijze zal gebruiken en tot zegen van Gods kinderen zal stellen.

Werner Mücher is geboren in 1946, in Hückeswagen (Duitsland). Hij is getrouwd, en het werk dat hij voor de Heer Jezus mag doen, bestaat uit het schrijven van boeken en het houden van lezingen en bijbelstudies. Hij heeft een hart voor jonge mensen, die hij probeert te dienen door moeilijke begrippen uit de Bijbel in eenvoudige woorden weer te geven. Eén van zijn hoofdthema's is de toekomstverwachting, een onderwerp dat hem al heel lang boeit. Op www.daniel-verlag.de zijn tientallen boeken van zijn hand te vinden.

 

Klanten die dit kochten, kochten ook: