100 Jaar Leven - Liefde - Geven - De levensgeschiedenis van Heleen Voorhoeve Aanbevelen

Zending en Evangelisatie

Prijs: 12.50
Product niet beschikbaar
Hebt u vragen?

100 jaar Leven … Liefde … Geven 

 

100 jaar Leven … Liefde … Geven 

Dit boek is een samenvatting van de levensgeschiedenis van Heleen Voorhoeve, de Nederlandse zuster, die naar Egypte kwam om de Heer te dienen en daar tot dusver 76 jaar heeft gediend. Dit maakt haar tot de zendelinge die de Heer het langst in een ver land heeft gediend.

Het is het verhaal van een leven dat doorgebracht werd tot eer van de Meester, voornamelijk in een Egyptisch dorp en dat tot zegen was van velen. In haar leven heeft ze de trouw van God op velerlei wijze ervaren.

Lees dit boek als:
• je jong bent en wilt weten hoe je beslissingen moet nemen, die voor je hele leven van geestelijk belang zullen zijn,
• je een dienstknecht van de Heer bent, die de grote waarde wil ontdekken van overgave en toewijding in werk voor Hem,
• je ouders bent, die willen leren wat belangrijk is om in de zielen van je kinderen te zaaien,
• je al wat ouder bent en aanmoediging nodig hebt hoe je in de ouderdom vrucht voor God kunt dragen.
 
Essam Khalil werd in 1962 in Caïro in Egypte geboren. Al jong leerde hij de Heer Jezus Christus als zijn Redder kennen. In het werk voor zijn Heer richtte hij zich op evangelisatie onder de jeugd. Hij is hoofdredacteur van het wijdverspreide tijdschrift نحو الهدف ('Naar het Doel'), dat hij in 1993 begon uit te geven voor studenten van hogescholen en universiteiten. Vanaf 1997 heeft hij gewerkt als fulltime dienstknecht in de 'vergaderingen’ in Egypte. Al veel jaren geleden werd Essam geïnspireerd en gemotiveerd door de toewijding en dienst van zuster Heleen Voorhoeve. Hij slaagde erin haar te overtuigen van het nut om haar ervaringen over haar leven en werk voor de Heer in Egypte te beschrijven.