Jeremia 1-29 Toegelicht & Toegepast 24 (I)

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 16.95
Hebt u vragen?

De HEERE is verheven

Het boek Jeremia is een profetisch boek dat zich richt tot het geweten van Gods volk. Dat is nodig, omdat het volk zich van God heeft afgekeerd met als gevolg de dreiging van het oordeel.

Jeremia ziet de waarde die het volk voor de HEERE heeft en hoezeer dat volk Hem ontrouw is. Tegelijk wordt hij gedrongen door een heilige jaloersheid voor de heerlijkheid en de rechten van de HEERE. Dat veroorzaakt regelmatig heftige emoties bij hem, waarover hij onomwonden schrijft. Zijn leven kan worden gekarakteriseerd als één lang martelaarschap.

In veel van zijn dienst herinnert hij - meer dan enige andere profeet - aan de Heer Jezus.

Het bijbelboek Jeremia behoort tot de categorie Profetische boeken.