Goudkorrels

Pastoraal - Bemoedigend - Waarschuwend

Oude prijs:19.95
Prijs: 4.95
Hebt u vragen?

Een korte overdenking voor iedere dag. Een thema voor iedere week. Een foto bij elk onderwerp. Elk jaar opnieuw te gebruiken. De fragmenten waaruit dit boekje bestaat, zijn verzameld uit de geestelijke overdenkingen van John Nelson Darby. Zij hebben allemaal tot doel om gelovigen nader te brengen tot het hart van God en in nauwere gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Alle aspecten van het geloofsleven van de christen worden op de een of andere manier belicht. Meestal in heel praktische zin, soms ook om diepere gedachten naar voren te brengen. Maar hoe dan ook, de in dit boek voorkomende gedachten zijn inderdaad 'goudkorrels'. U zult er bij het lezen het meeste profijt van trekken, als u ze rustig en biddend overweegt. Alleen dan zult u er de volle waarde van leren kennen. Dit boekje kan worden gebruikt als Œweekboek¹. De inhoud is verdeeld in tweeenvijftig onderwerpen, die onderverdeeld zijn in zeven stukken. Het leent zich dus ook uitstekend om als dagboek te gebruiken. Bij elk stukje is de dag van de week vermeld. Aan het slot van elk onderwerp is een vers opgenomen, hoofdzakelijk ontleend aan gedichten van de schrijver. Zij kunnen dienen als voorbereiding voor de zondag. De eerste druk verscheen al rond 1935 en heeft, naar vele lezers getuigden, een rijke zegen verspreid. In latere jaren verschenen volgende drukken, waarbij al in de tweede druk de taal en stijl zijn aangepast. Een aantal jaren bleef dit boek uitverkocht; nu verschijnt het in een geheel vernieuwde uitvoering, waarin foto¹s het bijbelse thema van de betreffende week versterken en de lezer helpen bij het overdenken van het gedeelte uit de Schrift.