Ruth en Esther Toegelicht en Toegepast 08 en 17

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 11.50
Hebt u vragen?

In het boek Ruth gaat het om herstel van verspeelde en verloren gegane zegeningen. We zien in Ruth iemand die als Moabitischc part noch deel aan Gods volk heeft en geen enkel uitzicht daar ooit toe te kunnen behoren. Toch biedt Gods genade een mogelijkheid en wel door 
haar aan een losser te verbinden, Boaz. 

In het boek Esther komt de Naam van God niet voor. Hij houdt Zich voor Zijn volk verborgen, dat dreigt volkomen uitgeroeid te worden. In Zijn genade voorkomt Hij dat op indrukwekkende wijze en wel door een verachte Jood, Mordechai.

De bijbelboeken Ruth en Esther zijn het derde en het twaalfde boek van de categorie Historische boeken.