De onthulling van Gods geheimen

Bijbelstudie algemeen

Prijs: 6.90
Hebt u vragen?

 

Over de geheimenissen of verborgenheden in het Nieuwe Testament.

 

Het woord 'verborgenheid' (Gr. mustèrion) komt zo'n twintig keer voor in de brieven van Paulus, verder nog driemaal in de synoptische evangeliën en viermaal in de Openbaring van Johannes. Ons woord 'mysterie' is van dit Griekse woord afgeleid. Het gaat echter in het Nieuwe Testament steeds om geheimenissen die zijn onthuld aan de gelovigen, die hierin worden ingewijd door Gods Geest. 

 

Mijn behandeling van de reeks van 10 verborgenheden die in het Nieuwe Testament zijn bekendgemaakt is thematisch van aard, dus niet strikt chronologisch in de volgorde van de evangeliën, de brieven en het boek Openbaring. Maar zo krijgen we een globaal overzicht van al Gods plannen en gedachten met de Gemeente van God, met het volk Israël, en bovenal met Zijn geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus – het grote Middelpunt van al Gods raadsbesluiten.

 

Wij raden aan:

Vergeten Rijkdom - vierde druk
42.50» 22.50