Hosea en Joël - Toegelicht & Toegepast 28 en 29 Aanbevelen

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Oude prijs:16.00
Prijs: 12.50
Hebt u vragen?

Hosea heeft een actuele boodschap

Wat God toen door die twaalf profeten tot Zijn volk te zeggen had,

spreekt nog dezelfde duidelijke taal voor Gods volk in deze tijd. De

vraag is echter of wij nog wel oren hebben naar wat God te zeggen heeft.

We zullen zien hoe actueel de boodschap van Hosea voor de christen

van vandaag is. De christen is iedereen die zegt een christen te zijn,

ieder die zichzelf rekent tot Gods volk. Zoals Hosea zich heel direct

richtte tot het toenmalige volk van God, mogen wij naar Hosea luisteren

in geestelijk afgeleide zin. We zullen op zoek gaan naar het antwoord

op de vraag: Wat is zijn boodschap voor Gods volk in deze tijd?

 

Joël

Wie een beetje thuis is in de Bijbel, weet dat Joël een van de bijbelschrijvers

is. Ook is dan bekend dat hij behoort tot de twaalf kleine profeten

van wie we de boeken aan het eind van het Oude Testament kunnen

vinden. Ondanks dat kost het toch nog vaak moeite zijn boek te vinden.

Vaak lukt het beter de elf spelers van de favoriete voetbalclub op te

noemen, zelfs mét de plaats die ze in het elftal innemen, dan de namen

van de twaalf kleine profeten in de goede volgorde op te zeggen.

We hebben immers van Joël slechts negen bladzijden in de Bijbel. Op

een totaal van de ruim negentienhonderd die de HSV telt, is dat niet

veel. Geen wonder dat je Joël gemakkelijk over het hoofd ziet als je de

bijbelboeken niet uit je hoofd kent.

Toch is de boodschap die Joël doorgeeft onze aandacht ten volle waard,

wat natuurlijk voor elk bijbelboek geldt. Zijn boek telt slechts drieënzeventig

verzen. Dat is niet veel en het geeft de schijn dat de inhoud

beperkt is. Maar we zullen zien hoe rijk de inhoud is van wat Joël

namens de HEERE aan Zijn volk doorgeeft. We zullen ook zien hoe hij,

na een beschrijving van alle ellende die hij in zijn dagen beleeft, een

prachtig vergezicht toont van de heerlijke toekomst die Israël wacht.