Geestelijke Liederen - editie 2016 (327 nummers). Aanbevelen

Liederenbundels

Oude prijs:22.50
Prijs: 16.00
Hebt u vragen?

Extra informatie:

U vindt een inkijk-exemplaar op onze website rechtsboven in de zwarte balk 'GL-werf'.

Tevens vindt u daar de criteria die wij gebruikt hebben voor de revisie en uitbreiding.

Royal Jongbloed te Heerenveen verleende in 2014 copyright voor deze bundel aan Uitgeverij Daniël te Zwolle.

'Geestelijke Liederen' 2016 is de opvolger van de uitgave 'Geestelijke Liederen' uit 2003 (uitg. Medema) met 257 liederen.

Een zevental brs/zrs uit verschillende vergaderingen / gemeenten hebben zich met de revisie en uitbreiding bezig gehouden. Het resultaat is 327 liederen, dus een uitbreiding van 70 nummers uit diverse bundels: Lichtbundel, Joh. de Heer, Opwekking, Liedboek voor de Kerken, Zing voor de Here en de Hervormde Bundel.

Ook zijn enkele liederen uit Geestelijke Liederen 1979 - die in de uitgave van 2003 ontbraken - weer toegevsoegd, waarbij zoveel mogelijk de spelling en archaïsch woordgebruik aangepast werd.

Om ook kinderen te laten begrijpen wat gezongen wordt, zijn verouderde woorden en uitdrukkingen 'vertaald' en als dat niet mogelijk was vanwege het rijm, zijn zulke woorden in een voetregel toegelicht.

 

Wij raden aan:

Geestelijke Liederen - editie 2016 (327 nummers).
22.50» 16.00