Amos, Obadja, Jona - Toegelicht & Toegepast 30, 31, 32.

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Oude prijs:15.00
Prijs: 12.50
Hebt u vragen?

Oordeel en Herstel, Vergelding en Genade van God

Amos

Deze profeet legt de zonde van Gods volk bloot en kondigt

daarover Zijn oordeel aan. Maar Amos is niet alleen

een oordeelsprediker. Hij spreekt ook over de zegen die God

voor Zijn volk heeft, als het zich eenmaal tot Hem heeft bekeerd.

Obadja

Edom is het onderwerp van zijn profetie. Obadja is verontwaardigd over Edoms leedvermaak ten aanzien van Israël, nota bene van een broedervolk! God laat hier zien dat niemand straffeloos

Zijn oogappel kan aanraken.

Jona

Het boek Jona is van de kleine profeten wel de bekendste.

Het bijzondere van dit boek is, dat de geschiedenis van Jona zèlf profetie is.

 

Het laat profetische waarheden zien door wat er gebeurt met Jona.