Micha-Nahum-Habakuk-Zefanja Toegelicht & Toegepast 33, 34, 35 en 36

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Oude prijs:16.95
Prijs: 8.95
Hebt u vragen?

Vergeving, Vergelding, Vertrouwen en Vreugde

Micha

Micha betekent ‘wie is als Jahweh?’ Hij doet zijn naam

eer aan. In zijn boek stelt hij Jahweh als de rechtvaardige

Rechter en de trouwe Herder van Israël voor.

Nahum

In Nahum zien we hoe de toorn van God een eind maakt

aan de macht van de vijand. Maar terwijl Hij oordeelt,

denkt Hij ook aan hen die op Hem vertrouwen.

Habakuk

Van Habakuk kunnen we leren dat het geloof altijd op God

vertrouwt. Hij laat ons zien dat als we daarin leren rusten,

ook wij in ons leven tot lofprijzing van God komen.

Zefanja

Zefanja spreekt over de dag van de HEERE. De tijd is

dichtbij dat de Heer Jezus het heft in handen neemt. Hij

vestigt het vrederijk en God zal zwijgen in Zijn liefde.

 

Wij raden aan:

Genesis - Toegelicht & Toegepast 01
17.50