Haggaï, Zacheria, Maleachi - Toegelicht & Toegepast 37, 38, 39

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 16.95
Hebt u vragen?

Haggaï, Zacheria, Maleachi

 

Het huis, de stad en het volk van God

 

Haggaï

 

 

 

In de dagen van Haggaï was Gods volk drukker in

 

de weer met hun eigen huizen dan met Gods huis,

 

de tempel. De profeet roept hen op zich daarvan te

 

bekeren. Ze luisteren naar hem. Hij wijst ook op de

 

laatste heerlijkheid van de tempel, dat is de tempel van

 

het vrederijk.

 

 

 

Zacharia

 

Zacharia spreekt tot en over Jeruzalem als het middelpunt

 

van Gods handelingen met de aarde. Hij spreekt over

 

zowel de eerste als de tweede komst van Christus, want

 

Jeruzalem is de stad van Hem, de grote Koning.

 

 

 

Maleachi

 

Het Oude Testament sluit af met het getuigenis van

 

Maleachi over het geestelijk verval van Gods volk na

 

de terugkeer uit Babel. Door Gods genade zijn er ook

 

enkelingen die Hem vrezen en dienen. Voor hen zal

 

Christus als de Zon der gerechtigheid opgaan.

 

Wij raden aan:

Genesis - Toegelicht & Toegepast 01
17.50