Haggaï, Zacheria, Maleachi - Toegelicht & Toegepast 37, 38, 39

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Oude prijs:16.95
Prijs: 8.95
Hebt u vragen?

Haggaï, Zacheria, Maleachi

Tempel, Stad, Geestelijke Lauwheid

 

Haggaï

 In de dagen van Haggaï was Gods volk drukker in

 de weer met hun eigen huizen dan met Gods huis,

 de tempel. De profeet roept hen op zich daarvan te

 bekeren. Ze luisteren naar hem. Hij wijst ook op de

 laatste heerlijkheid van de tempel, dat is de tempel van

 het vrederijk.

 

 Zacharia

 Zacharia spreekt tot en over Jeruzalem als het middelpunt

 van Gods handelingen met de aarde. Hij spreekt over

 zowel de eerste als de tweede komst van Christus, want

 Jeruzalem is de stad van Hem, de grote Koning.

 

Maleachi

Het Oude Testament sluit af met het getuigenis van

Maleachi over het geestelijk verval van Gods volk na

de terugkeer uit Babel. Door Gods genade zijn er ook

enkelingen die Hem vrezen en dienen. Voor hen zal

Christus als de Zon der gerechtigheid opgaan.

 

Wij raden aan:

Genesis - Toegelicht & Toegepast 01
17.50