Aanbidding

Bijbelstudie algemeen

Prijs: 9.90
Hebt u vragen?

Ondanks alle menselijke gewoonten en tradities blijft Gods Woord het richtsnoer, de toetssteen zowel voor onze eigen persoonlijke aanbidding als voor de gemeentelijke eredienst. Dit boek over het actuele thema ‘aanbidding’ begint met enkele voorbeelden van aanbidding in de oudste bijbelboeken en het eindigt met het laatste bijbelboek, waarin de aanbidding van het Lam centraal gesteld wordt. Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht (Openb. 5). Het gaat in de hele Bijbel ten slotte om Christus, die alle aanbidding waard is.

Wij raden aan:

Leviticus - Toegelicht & Toegepast 03
14.50