Job - Toegelicht & Toegepast 18 (opnieuw leverbaar!)

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 18.95
Hebt u vragen?

Waarom Lijden?

In dit boek luisteren we naar de gesprekken in de hemel

tussen God en de satan over Job. Job zelf heeft daar

niets van geweten.

We luisteren ook naar de rechtzinnige uitspraken van de

vrienden van Job over God en naar de reactie van Job

daarop. Sommige uitspraken van Job over en tot God

zullen we met ingehouden adem aanhoren. Hoe waagt

hij het te zeggen? Het zijn uitspraken van een man die

ongekend en uitzichtloos lijdt en wanhopig op zoek is

naar een verklaring ervoor. De Enige Die hem die kan

geven, is Hij Die dit lijden over hem heeft gebracht.

Daarom stormt Job op God aan.

Ten slotte verschijnt God aan Job. Hij legt geen

verklaring van Zijn bestuur af, maar laat Zichzelf

zien in Zijn absolute controle over de hele schepping.

Dat doet Hij om Job en ook ons te leren op Hem te

vertrouwen, dat Hij alles volledig in de hand heeft en

de controle over zijn en ons leven niet kwijt is.

Wij raden aan:

Jakobus en Petrus
12.50