Verzoening - Dwaling en Dwaalleer weerlegd

Pastoraal - Bemoedigend - Waarschuwend

Prijs: 3.00€
Hebt u vragen?

De schrijver begint met:

De weerlegging van de leer van de ‘algemene verzoening’ gebeurt naar

aanleiding van een bijbelstudie van jonge mensen. Een van hen bracht

daar deze leer naar voren. Hij beloofde de aanwezigen een stuk op te

sturen dat, volgens hem, de bijbelse waarheid van deze leer aantoont.

Ik heb dit stuk gelezen. Het is duidelijk dat daarin niet de bijbelse leer

over de verzoening wordt gebracht. In onderstaande brief laat ik hem

weten wat Gods Woord over de verzoening zegt. Ik heb de brief

zodanig aangepast, dat hij gelezen kan worden door iedereen die op

de een of andere manier met dit onderwerp te maken heeft of krijgt.

Voor de leesbaarheid heb ik tussenkopjes aangebracht.

In aansluiting op de weerlegging van de dwaling van de ‘algemene

verzoening’ ga ik in op de dwaalleer van de ‘alverzoening’. Ook dat

doe ik naar aanleiding van een uitvoerige gedachtewisseling, zowel per

telefoon als per e-mail, met een aanhanger van deze leer.

Het zal de lezer zijn opgevallen dat ik over de ‘algemene verzoening’

spreekt als een ‘dwaling’, terwijl ik aan de ‘alverzoening’ de uitdrukking

‘dwaalleer’ verbindt. Ik doe dat om daarmee het onderscheid aan

te geven in de mate van ernst van de afwijking van de Schrift van beide

leringen.

Hoewel de leer van de ‘alverzoening’ veel kwalijker is dan de leer van

de ‘algemene verzoening’, blijkt er toch ook een bepaalde overeenkomst

te bestaan.

Als we beide leringen in het licht van Gods Woord

beoordelen, zullen we zien dat beide leringen in enkele gevallen een

beroep doen op dezelfde bijbelteksten. Beide leringen leggen deze

zelfde teksten op dezelfde verkeerde wijze uit om hun lering te ‘bewijzen’.

Klanten die dit kochten, kochten ook:

Wij raden aan:

Bekering en doop - M.G. de Koning.
4.90€