Een toelichting op Handelingen - Zie, dat volk Aanbevelen

'Zie-Serie' Bijbelstudie Evang.+ Hand.

Oude prijs:16.50
Prijs: 19.95
Hebt u vragen?

Handelingen

Het doel van elk evangelie is dat we naar de Heer Jezus kijken, als de roep klinkt: ‘Zie, uw Koning!’, 'Zie Mijn Knecht!' 'Zie de Mens!', 'Zie uw God!' En als de Heer Jezus vanuit de hemel door Zijn Geest aan het werk gaat in 'Handelingen' om een volk te verzamelen uit alle volken, klinkt de roep 'Zie dat volk!'.Dit bijbelboek sluit direct aan op de evangeliën. Lukas doet in dit boek verslag van het resultaat van het werk van de Heer Jezus op het kruis. Hier wordt de gemeente geboren (hoofdstuk 2) en gevormd in de geweldige geschiedenissen die volgen. Er ontstaat een hemels volk, waarin God de Heilige Geest woont. Dat volk bevindt zich in de wereld, maar is niet van deze wereld (Joh.17:16). Het ondervindt de haat en de vervolging van de wereld, maar de kracht van de Heilige Geest en het gelukkige uitzicht op hun hemelse vaderland.

 

Wij raden aan:

Het evangelie naar Mattheüs - Zie, uw Koning
16.50» 18.95