Ezechiël Toegelicht & Toegepast 26

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 16.95
Hebt u vragen?

Een commentaar op het Bijbelboek Ezechiël.

 In het boek Ezechiël wordt vaak over de Geest van

God gesproken. Het hoeft dan ook geen verbazing

te wekken dat in dit boek ook vaak wordt gesproken

over de heerlijkheid van God. De Heilige Geest doet

immers niets anders dan de Heer Jezus verheerlijken,

want om Hem gaat het als er over de heerlijkheid van

God wordt gesproken.

Ezechiël valt enkele keren op zijn gezicht neer bij het

zien van die heerlijkheid. Dat is ook de uitwerking

bij ons als wij ons voor de werking van Gods Geest

openstellen bij het lezen van dit boek.

Wij raden aan:

Aanbidding
9.90