Jesaja - Toegelicht & toegepast 23 - hard cover Aanbevelen

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 24.95
Hebt u vragen?

De Heilige van Israël

Het boek Jesaja is het omvangrijkste profetische boek van de Bijbel. Jesaja spreekt over de vervulling van Gods raadsbesluit met betrekking tot Zijn aardse volk. Via Gods volk is er ook zegen voor de heidenvolken. Deze vervulling zal plaatsvinden in het duizendjarig vrederijk.

Centraal staat Gods Messias, Jezus Christus, Die alle beloften van God zal vervullen. Zijn eerste komst als de lijdende Knecht van de HEERE en ook Zijn tweede komst als Koning boven alle koningen worden uitvoerig belicht.

Het bijbelboek Jesaja behoort tot de categorie Profetische boeken.