'Het Huwelijk In Ere' - ISBN 9789080886704

Pastoraal - Bemoedigend - Waarschuwend

Prijs: 3.75
Hebt u vragen?

In dit boekje wil ik ingaan op het onderwerp dat in de zogeheten Nashville-verklaring onder de

aandacht is gebracht en in het nieuws is gekomen. De Nederlandse versie van deze verklaring is in januari

2019 verschenen. Het is, zoals de initiatiefnemers het verwoorden, ‘een gezamenlijke verklaring over

bijbelse seksualiteit’.

Er is al heel wat gezegd en geschreven over deze verklaring. In dit boekje wil ik een aantal belangrijke

aspecten die mijns inziens niet of nauwelijks worden gehoord, toelichten. Ik wil dat doen in het licht van

de reacties op de verklaring, wat we daarvan kunnen leren. Die reacties geven een signaal af. Het is geen

nieuw signaal, maar wel een signaal dat steeds scherper en indringender wordt.