Genesis - Toegelicht & Toegepast 01 (hardcover)

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 19.95
Hebt u vragen?

Een commentaar op het Bijbelboek Genesis:

God legt de basis voor Zijn heilsplan.

Het boek Genesis is het boek van het begin. We vinden er o.a. de oorsprong van hemel en aarde, de instelling van huwelijk en gezin, de eerste zonde en als gevolg daarvan de dood en het eerste offer. Alle waarheden die in de volgende boeken van de Bijbel naar voren komen, worden in dit boek al aangegeven.

Treffend mooi is de manier waarop God Zich Persoonlijk in dit boek aan de mens bekendmaakt. Zo komt Hij bij Adam in de koelte van de avond, maakt Hij Noach Zijn voornemen over de zondvloed bekend en bezoekt Hij Abraham en spreekt met hem. We beleven in dit boek de levende, tastbare nabijheid van God in de omgang met Zijn schepsel.

Het bijbelboek Genesis is het eerste boek van de Thora.

 

Wij raden aan:

Aantekeningen op Genesis
6.95