Exodus - Toegelicht & Toegepast 02 - hardcover

Toegelicht & Toegepast - serie O.T.

Prijs: 19.95
Hebt u vragen?

Een commentaar op het Bijbelboek Exodus:

Exodus betekent ‘uittocht’. Dat is tegelijk het hoofdonderwerp van het boek: de uittocht van Israël uit Egypte. Genesis bevat een rijkdom aan verschillende onderwerpen. Die onderwerpen worden daar vaak slechts aangetipt om in de volgende bijbelboeken nader te worden uitgewerkt. De verlossing is daarvan een voorbeeld. De verlossing en het doel ervan worden in het boek Exodus breed uitgemeten.


Exodus heeft in feite dan ook slechts twee onderwerpen: de verlossing van het volk Israël uit de slavernij van Egypte en Gods woning te midden van Zijn verloste volk. God kan alleen wonen bij een verlost volk.


Het bijbelboek Exodus is het tweede boek van de Thora.