Galaten - Vrij!

Rotsvast-serie Bijbelstudie N.T.

Oude prijs:9.05
Prijs: 5.00
Hebt u vragen?

De brief van Paulus aan de Galaten

Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou

De brief aan de Galaten is in verschillende opzichten een unieke brief. Het is bijvoorbeeld de enige brief die aan een groep gemeenten is geschreven. Het is niet echt duidelijk of deze gemeenten in Noord- of in Zuid-Galatië lagen. Het meest aannemelijk is Zuid-Galatië, omdat daar een aantal bekende steden lag: Antiochië, Ikonium, Lystra en Derbe. Over deze steden lees je in Handelingen 13 en 14. Paulus is daar geweest en heeft er het evangelie gepredikt. De brief is ook uniek vanwege de krachtige taal die Paulus gebruikt. Na een korte en noodzakelijke inleiding begint hij direct met het aan de kaak stellen van het kwaad waarvoor de Galaten zich hadden opengesteld. Hij valt met de deur in huis.
Wat was er aan de hand?
In de gemeenten in Galatië waren mensen binnengekomen die zeiden, dat de gelovigen zich moesten laten besnijden en dat ze de Joodse wetten moesten onderhouden, anders konden ze niet behouden worden. Paulus weerlegt krachtig dat dit een valse leer is. In de brief aan de Romeinen heeft hij bijvoorbeeld uitgelegd, dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en niet uit werken van de wet. (Zie Rotsvast deel 1).
In deze brief heeft Paulus op koele, haast zakelijke toon, de gelovigen moeten wijzen op hun afwijking van de waarheid van het evangelie. Overigens proef je tussen de regels door toch zijn grote bewogenheid en emotionele betrokkenheid. En gezien wat op het spel stond, heeft Paulus hun voorgehouden hoezeer ze gevaar liepen van elke zegen in Christus beroofd te worden en zelfs van de genade te vervallen (Gal. 5:4). Door de wet opnieuw een plaats in hun leven te geven, gaven de gelovigen in Galaten weer ruimte aan ‘de elementen van de wereld’" (Gal. 4:3 en 9b).

Klanten die dit kochten, kochten ook:

Wij raden aan:

De christen en de wet
7.95