Zie uw Koning komt! (Mattheüs)

Bijbelstudie Nieuwe Testament

Prijs: 19.95
Hebt u vragen?

Bijbelstudies over het evangelie naar Mattheüs, de vroegere landverrader, maar later een discipel van de Koning, mocht het verhaal opschrijven.
Dit Evangelie vertelt over de komst van de Koning en over Diens verwerping maar geeft ook een blik op het
toekomstige Vrederijk waar de eens verworpen Messias in majesteit zal regeren.
Dit Evangelie schrijft ook over de verborgen, nieuwe wijze waarop het Koninkrijk der hemelen nu al werkelijkheid wordt in de levens van hen die het gezag van de Heere Jezus wél aanvaarden.