Verzending / retour / AVG

Verzending - Wanneer u een bestelling plaatst, zal deze zo spoedig mogelijk worden verzonden. Wanneer iets (nog) niet voorradig, of in herdruk is, zal contact met u opgenomen worden.

Een bestelling op (laten) halen in Zwolle is mogelijk. U bespaart dan de portokosten. S.v.p. wel per e-mail of telefonisch melden wanneer u langs komt.

Bestellingen in Nederland onder € 100,= worden apart de portokosten in rekening gebracht, namelijk € 3,00 voor verpakkings- en verzendkosten. Dat is relatief duur als je een goedkoop boek bestelt. Daarom kun je beter een aantal goedkopere boeken in één keer bestellen.


Bestellingen boven € 100,= worden franco binnen Nederland verzonden. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL43 RABO 0377310948 t.n.v. Uitgeverij Daniël in Vrouwenpolder of te voldoen via iDEAL (e-acceptgiro). Na de ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt uw bestelling z.s.m. verzonden.

Voor buitenlandse klanten: 

IBAN: NL43 RABO 0377310948
SWIFT: RABONL2U

Voor verzendingen naar het buitenland berekenen wij € 6,00 extra portokosten. (Dus € 3,00 plus deze € 6,00) in totaal € 9,00. 

Verantwoordelijkheid verzending: Behoudens buitengewoon onvoorziene omstandigheden (natuurrampen, terroristische aanslagen ed.) neemt Uitgeverij Daniël de verantwoordelijkheid op zich voor beschadigd geraakte artikelen.

Retouneren en herroepen koopovereenkomst: gelieve per e-mail contact op te nemen met onze uitgeverij, wanneer u boeken wilt retourneren. Graag de reden hiervan vermelden   i n f o @ u i t g e v e r ij d a n i e l . n l (wegens spam-activiteiten gespatieerd weergegeven. Zonder spaties overnemen s.v.p.)

 

‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) 

Gegevens van onze klanten worden niet verstrekt aan andere organisaties of personen. Alleen aan de postdiensten Postnl.nl, DHL, DPD worden de N.A.W.-gegevens verstrekt voor het verzorgen van de zendingen. Deze zijn uiteraard ook bekend bij het internetbedrijf, het hostingsbedrijf en Targetmedia, die de Ideal-betalingen regelt. Daarom hebben wij met deze partijen een 'verwerkersovereenkomst' afgesloten, waarbij deze bedrijven zich verplichten aan de eisen van de wet AVG te houden.

De klantgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, iban,) en de bestelde producten worden in onze database 5 jaar bewaard, voor eventueel volgende bestellingen, tenzij de klant dit bij de bestelling weigert door een vinkje weg te halen bij het onderwerp AVG. Dan worden deze gegevens na verzending en ontvangst verwijderd uit de database.

Klanten kunnen ten allen tijde vragen of wij hun klantgegevens uit de database willen verwijderen. Zij kunnen dat doen door een e-mail te sturen naar info@uitgeverijdaniel.nl met als onderwerp de vermelding 'wissen klantgegevens' of 'inzien klantgegevens'. Binnen een maand wordt dan aan dit verzoek voldaan.

Bij de hierboven genoemde bedrijven waarmee wij zaken doen en die de N.A.W.-gegevens van onze klanten moeten verwerken, hebben wij een 'verwerkersovereenkomst' afgesloten waarin zij verklaren aan de eisen van de AVG-wet te voldoen.

 

Verwerkingsregister

Uitgeverij Daniël houdt een 'verwerkingsregister' bij, waarin beschreven staat op welke wijze wij de 'klantgegevens' waarborgen, beschermen en wat er gebeurt als er een datalek plaatsvindt. Bovendien staat hierin vermeld wie verantwoordelijk is voor de privacy-zaken.

 

Herroeping koopovereenkomst

Zie onderstaand formulier:

Formulier voor herroeping koopovereenkomst

 

Dit formulier printen, ondertekenen en binnen 14 dagen na aankoop retour zenden samen met het boek / de boeken indien deze in goede staat zijn en geen sporen vertonen van gelezen te zijn. Is dat laatste wel het geval, of zijn de boeken niet meer ‘winkelfris’, dus niet meer als nieuw verkoopbaar, dan vervalt het herroepingsrecht. (Dit laatste geldt uiteraard niet als het gaat om een bestelling van onze ‘2de Kansboeken’.)

 

Herroepingsrecht

 

Evenals bij alle webwinkels die zich aan de wettelijke bepalingen houden, heeft u heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u uw bestelling ontving.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Uitgeverij Daniël via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

(dit formulier dus alleen invullen en terugzenden wanneer u de koopovereenkomst wilt herroepen)

 

===========================================================================

 

Aan: Uitgeverij Daniël 

Zaan 14,

8032 AG Zwolle / Nederland

 

info@uitgeverijdaniel.nl / www.uitgeverijdaniel.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product / producten herroep:

 Hieronder titel(s) – schrijver(s) – ISBN’s van het boek / de boeken vermelden:.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-          Bestelling ontvangen op: ………………………… [datum ontvangst]

 

-          Naam: …………………………………………………………………………….

 

-          Adres: ……………………………………………………………………………..

 

-          Postcode / Woonplaats: …………………………………………………………

 

-          Bankrekeningnr.: (IBAN): ………………………….. (voor het retourneren van het aankoopbedrag)

 

-          Handtekening:

 

 …………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Retourzending en herroeping van de koopovereenkomst kan alleen als het boek / de boeken in beschermende verpakking en voldoende gefrankeerd terug gezonden worden aan onze uitgeverij samen met dit formulier.