Groeien in het geloof

Groeien in het geloof

door: Hugo Bouter

paperback, 96 pag.

ISBN: 9789491797576

 

 

 

5,90

1 op voorraad

Groeien in het geloof

Voorbeelden in het Oude en het Nieuwe Testament

Hoe kunnen wij groeien in het geloof? De studies in deze bundel gaan over Bijbelse spiritualiteit, zoals wij die vinden bij diverse personen en schrijvers in het Oude en het Nieuwe Testament. De apostel Petrus roept ons ertoe op te groeien ‘in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Die groei houdt kennelijk ook gelijkvormigheid aan Christus in, en het tonen van Zijn liefde en genade in onze
praktische levensopenbaring. De vrucht van de Heilige Geest in het nieuwe leven vormt een duidelijk bewijs van geestelijke groei.

De Geest werkt echter altijd door middel van het Woord van God en dat zal niet zonder gevolgen blijven voor ons leven, onze dienst en onze toewijding aan Hem. Onze groei blijkt ook uit het karakter van ons gebedsleven. Vandaar dat enkele hoofdstukken gewijd zijn aan de gebeden van vrome koningen zoals David, Salomo en Hizkia. En het thema van hoofdstuk 7 is ontleend aan een leerdicht van David namelijk Psalm 52. Het gebed van Jabes (zie hoofdstuk 3) is voor sommigen heel bekend, maar ik ben het niet eenns met die christenen die het gebruiken als een gebed voor succes en voorspoed. Het gaat in onze tijd meer om de rijkdom van gééstelijke zegen. Ik hoop dat deze overdenkingen ertoe bijdragen dat wij Christus beter leren kennen en in alee dingen opgroeien tot Hem (Ef 4:15).

Geestelijke groei is een onderwerp dat altijd actueel blijft en van groot belang voor ons geloofsleven is. Het is mooi te zien dat dit thema in het Oude Testament al aan de orde komt en dat wij hier vele voorbeelden zien van geloofshelden, opdat ook wij de afgodendienst ontvluchten en ons leven toewijden aan de ene, ware God.

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop