In Gods heiligdom Studies over de betekenis van de tabernakel en tempeldienst voor nieuwtestamentische gelovigen

In Gods heiligdom

Studies over de betekenis van de tabernakel en tempeldienst voor nieuwtestamentische gelovigen.

Hugo Bouter e.a.

hardcover, 172 pagina’s

Spiraalbinding.

ISBN: 9789491797132

10,40

Uitverkocht

Studies over de betekenis van de tabernakel en tempeldienst voor nieuwtestamentische gelovigen

In deze verzamelbundel treft u 27 kortere en langere studies aan over de betekenis van de tabernakel en de tempel, de altaardienst e.d. voor ons als christenen in het licht van het Nieuwe Testament.

De tentwoning van God onder het oude verbond is in het Engels wel aangeduid als "God's House of shadows", Het gaat immers steeds om zinnebeelden en schaduwen van de hemelse dingen, zoals Hebreeën 8:5  het uitdrukt, die van belang zijn voor ons eigen gedrag in het huis van God in de huidige bedeling (vgl. 1 Tim. 3:15).

Recensie:

In Gods heiligdom
Studies over de betekenis van de tabernakel- en tempeldienst voor nieuwtestamentische gelovigen
Dit fraai uitgevoerde boek kreeg ik onlangs in handen, en het had direct mijn interesse. Wat de auteur erin wil duidelijk maken, is hoe de tabernakel en de tempel lang geleden niet alleen functioneerden als Huis van God in de eredienst – de altaardienst – van Israël, maar ons ook helpen onze eigen christelijke eredienst te begrijpen. Het gaat immers steeds om zinnebeelden en schaduwen van de hemelse dingen waarop wij in het Nieuwe Testament zicht hebben gekregen, dus illustraties waarmee God Zelf aanschouwelijk onderwijs gaf en geeft.
De auteur heeft deze studies niet allemaal zelf geschreven. Van de 27 hoofdstukken is hoofdstuk 9 ontleend aan artikelen van de broer van de auteur, Alfred Bouter in Canada, en hoofdstuk 20 aan materiaal van Trans World Radio.
Ik probeer nu een indruk te geven van de inhoud. De eerste drie studies gaan over het altaar; de 4e over de heffing voor de bouw van de tabernakel; de 5e en de 6e behandelen de ark van het verbond, ook als type van Christus. Daarna volgt een reeks studies over de wolkkolom, de priesterkleding, de dienst in het heiligdom. En dan is daar ineens een indrukwekkend hoofdstuk over ware toewijding, aan de hand van een belangrijke vraag en een belangrijke opdracht. Bouter: ‘De keus voor de ware en levende God en voor de Christus der Schriften is nog steeds relevant’ (p. 100).
Ook de offers worden kort behandeld, waarbij ook het verband met de psalmen en met de evangeliën wordt gelegd. Als verderop de tempel van Salomo aan de orde komt, koppelt Bouter dit aan studies over tempeltaferelen in het Lukas-evangelie en het tabernakel- of tempelplan in het evangelie naar
Johannes. Verder worden mooie hoofdstukken gewijd aan onderwerpen als ware aanbidding, het kruis en het brandofferaltaar en ingaan in het heiligdom. Het boek sluit af met acht verschillen tussen het hemelse en het aardse heiligdom, en met de drie tempels in het boek Openbaring.
Een enkel puntje van kritiek: een thematisch boek als dit zou nog bruikbaarder zijn als het een register van Schriftplaatsen bevatte, en een overzicht van gebruikte literatuur. Maar mijn waardering voor dit met mooie foto’s uitgevoerde boek is groot. Het verdient een breed lezerspubliek, want het laat
glashelder zien hoe belangrijk het Oude Testament is voor het begrijpen van het Nieuwe Testament, en dus ook voor de praktijk van ons persoonlijk en gemeentelijk leven als christenen anno 2022.
Gerard Kramer

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop