Verzending

Onze uitgeverij Daniël is een niet-commerciële uitgeverij voor christelijke boeken, gekoppeld aan Stichting Titus (stichtingtitus.nl). Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Dat heeft als voordeel, dat wij de prijzen laag kunnen houden en soms boeken gratis kunnen weggeven aan belangstellenden.

Het nadeel is, dat we geen ‘harde afspraken’ v.w.b. de levering van bestellingen kunnen doen. Normaal zult u na 1 of 2 werkdagen uw bestelling thuisbezorgd krijgen. In vakantieperiodes kan dat langer duren. Meestal wordt u daarover geïnformeerd.

De zakelijke gegevens zijn:

KvK Zwolle: Stichting Titus / Uitgeverij Daniël 41022940

btw.nr.: NL8111.80414.B01

Wanneer u een bestelling plaatst, zal deze zo spoedig mogelijk worden verzonden. Wanneer iets (nog) niet voorradig, of in herdruk is, zal contact met u worden opgenomen.

Een bestelling op (laten) halen in Zwolle

is mogelijk. U bespaart dan de portokosten. S.v.p. wel per e-mail of telefonisch melden wanneer u langs komt.

Bestellingen in Nederland onder € 100,=

worden apart de portokosten in rekening gebracht, namelijk € 3,00 voor verpakkings- en verzendkosten. Dat is relatief duur als je een goedkoop boek bestelt. Daarom kun je beter een aantal goedkopere boeken in één keer bestellen.

Bestellingen boven € 100,=

worden franco binnen Nederland verzonden. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL43 RABO 0377310948 t.n.v. Uitgeverij Daniël in Vrouwenpolder of te voldoen via iDEAL (e-acceptgiro). Na de ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt uw bestelling z.s.m. verzonden.

Voor buitenlandse klanten:

IBAN: NL43 RABO 0377310948
SWIFT: RABONL2U

Voor verzendingen naar het buitenland

berekenen wij € 6,00 extra portokosten. (Dus € 3,00 plus deze € 6,00) in totaal € 9,00.

Verantwoordelijkheid verzending:

Behoudens buitengewoon onvoorziene omstandigheden (natuurrampen, terroristische aanslagen ed.) neemt Uitgeverij Daniël de verantwoordelijkheid op zich voor beschadigd geraakte artikelen.

Retouneren en herroepen koopovereenkomst:

gelieve per e-mail contact op te nemen met onze uitgeverij, wanneer u boeken wilt retourneren. Graag de reden hiervan vermelden i n f o @ u i t g e v e r ij d a n i e l . n l (wegens spam-activiteiten gespatieerd weergegeven. Zonder spaties overnemen s.v.p.)

‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG)

Gegevens van onze klanten worden niet verstrekt aan andere organisaties of personen. Alleen aan de postdiensten Postnl.nl, DHL, DPD worden de N.A.W.-gegevens verstrekt voor het verzorgen van de zendingen. Deze zijn uiteraard ook bekend bij het internetbedrijf, het hostingsbedrijf en Targetmedia, die de Ideal-betalingen regelt. Daarom hebben wij met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten, waarbij deze bedrijven zich verplichten aan de eisen van de wet AVG te houden.

De klantgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, iban,) en de bestelde producten worden in onze database 5 jaar bewaard, voor eventueel volgende bestellingen, tenzij de klant dit bij de bestelling weigert door een vinkje weg te halen bij het onderwerp AVG. Dan worden deze gegevens na verzending en ontvangst verwijderd uit de database.

Klanten kunnen ten allen tijde vragen of wij hun klantgegevens uit de database willen verwijderen. Zij kunnen dat doen door een e-mail te sturen naar info@uitgeverijdaniel.nl met als onderwerp de vermelding ‘wissen klantgegevens’ of ‘inzien klantgegevens’. Binnen een maand wordt dan aan dit verzoek voldaan.

Bij de hierboven genoemde bedrijven waarmee wij zaken doen en die de N.A.W.-gegevens van onze klanten moeten verwerken, hebben wij een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten waarin zij verklaren aan de eisen van de AVG-wet te voldoen.

Verwerkingsregister

Uitgeverij Daniël houdt een ‘verwerkingsregister’ bij, waarin beschreven staat op welke wijze wij de ‘klantgegevens’ waarborgen, beschermen en wat er gebeurt als er een datalek plaatsvindt. Bovendien staat hierin vermeld wie verantwoordelijk is voor de privacy-zaken.