De Brieven aan de Thessalonicenzen

Een verklaring van Paulus’ brieven, speciaal voor jou

De twee brieven die Paulus aan de Thessalonikers schrijft, zijn de eerste brieven die hij heeft geschreven. De eerste brief aan hen schrijft hij als aanvulling op wat hij hun al mondeling had meegedeeld. Zo voorziet hij in wat er aan hun kennis ontbreekt. Zijn tweede brief is nodig omdat er valse leringen ten aanzien van Christus’ wederkomst onder hen opduiken. Als zij zich openstellen voor de dwaalleringen zal hun geloof ernstig worden ondermijnd en zullen zij tot onwaardige praktijken worden gebracht. Zijn tweede brief is dus corrigerend. Hij ontmaskert de dwaalleer om te voorkomen dat hun geloof schipbreuk zal lijden.

Het centrale thema in beide brieven is de wederkomst van Christus.