Retouneren en herroepen

Zie onderstaand formulier:

Formulier voor herroeping koopovereenkomst

Dit formulier printen, ondertekenen en binnen 14 dagen na aankoop retour zenden samen met het boek / de boeken indien deze in goede staat zijn en geen sporen vertonen van gelezen te zijn. Is dat laatste wel het geval, of zijn de boeken niet meer ‘winkelfris’, dus niet meer als nieuw verkoopbaar, dan vervalt het herroepingsrecht. 

Herroepingsrecht

Evenals bij alle webwinkels die zich aan de wettelijke bepalingen houden, heeft u heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u uw bestelling ontving.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Uitgeverij Daniël via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

(dit formulier dus alleen invullen en terugzenden wanneer u de koopovereenkomst wilt herroepen)

 

===========================================================================

 

Aan: Uitgeverij Daniël 

Zaan 14,

8032 AG Zwolle / Nederland

 

info@uitgeverijdaniel.nl / www.uitgeverijdaniel.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product / producten herroep:

Hieronder titel(s) – schrijver(s) – ISBN’s van het boek / de boeken vermelden:.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

——————————————————————————————————————

 • – Bestelling ontvangen op: ………………………… [datum ontvangst]
 • – Naam: …………………………………………………………………………….
 • – Adres: ……………………………………………………………………………..
 • – Postcode / Woonplaats: …………………………………………………………
 • – : (IBAN): ………………………….. (voor het retourneren van het aankoopbedrag)
 • – Handtekening:

…………………………………………………………………….

 

 

Retourzending en herroeping van de koopovereenkomst kan alleen als het boek / de boeken in beschermende verpakking en voldoende gefrankeerd terug gezonden worden aan onze uitgeverij samen met dit formulier.

 

0
  0
  Uw Winkelwagen
  Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop