De Koning der ere

De Koning der ere.

De Levensvorst van het kruis tot de kroon.

door: Jan van Buren

paperback, 318 pag.

ISBN: 978-94-91797-69-9

12,50

8 op voorraad

De Koning der ere.

De Levensvorst van het kruis tot de troon.

De discipelen hadden meer dan drie jaar hun Meester gevolgd op Zijn reizen door het land. Zij waren in de vaste veronderstelling dat Hij de lang beloofde Messias was, Die hen van hun vijanden zou verlossen en Zijn Koninkrijk zou oprichten. De tekenen die Hij verrichtte, bewezen immers dat Hij de Messias was. Met Zijn arrestatie en sterven aan het kruis was hun hoop de bodem ingeslagen.

Maar tot hun grote blijdschap stond Hij na drie dagen op uit de doden! Daarna verscheen Hij gedurende veertig dagen aan hen en sprak met hen. Hij opende hun ogen en hun verstand en zei: “Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, de Profeten en in de Psalmen.” Over Zijn lijden en de heerlijkheid daarna. Over het Koninkrijk van God met een aards en een hemels aspect. Over de vervulde profetieën en de nog niet vervulde profetieën bij Zijn wederkomst. Van Hem getuigen tegenover de wereld was hun opdracht.

Toen de schrijver in 1976 de Bijbel opende bij Lukas 24, opende de Heere Jezus ook zijn ogen en verstand. En wist hij: U bent Mijn Heere, door Uw genade roem ik Uw eigendom te zijn. Hij wil je meenemen op reis door de Bijbel om samen te overdenken wat over Christus geschreven is. Zodat je in verwondering uitroept: Wie is Hij, de Vredevorst! De Raadsman, de Man door Wie God Zijn raadsbesluiten al heeft uitgevoerd en zal uitvoeren. Maranatha!

 

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop