Studies in Johannes

Studies in Johannes

Studies over het evangelie naar de beschrijving van Johannes, de geliefde discipel

door: Hugo Bouter

hardcover, 152 pag.

ISBN: 9789491797149

 

9,90

1 op voorraad

Studies in Johannes

Studies over het evangelie naar de beschrijving van Johannes, de geliefde discipel.

Deze verzamelbundel bevat 28 studies over thema’s in het Johannesevangelie. Het doel van dit evangelie en van de wondertekenen van de Heer die erin worden beschreven, is dat ook u als lezer gelooft dat Jezus is de Christus, de Messias, de Zoon van God, en dat u gelovend het leven ontvangt in Zijn naam (Joh. 20:30-31). Johannes nam als vriend en vertrouweling van de Heer een heel speciale plaats onder de discipelen in.

Recensie:

Studies in Johannes
Studies over het evangelie naar de beschrijving van Johannes, de geliefde discipel
Dit boek is geen doorlopend commentaar op de geschriften van Johannes, maar een verzamelbundel van 28 studies over thema’s in het evangelie naar Johannes. Deze thema’s zijn evenwichtig verdeeld over de 21 hoofdstukken van dit evangelie. Niet elk hoofdstuk komt aan bod: er worden geen thema’s behandeld uit de hoofdstukken 5,7, 9, 16 en 18.
De auteur heeft de door hem gekozen onderwerpen grondig uitgediept en op een heldere manier besproken. Hij gebruikt bovendien veel tussenkopjes, en veel aangedragen punten worden overzichtelijk genummerd; af en toe wordt er iets cursief gedrukt. Grote, massieve tekstblokken komen in dit boek niet voor, en dat leest prettig.
Even inzoomen
Als voorbeeld neem ik het tweede hoofdstuk. Dit is getiteld Johannes de Doper getuigt van Christus als het Lam van God. Uitgangspunt is de uitspraak ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29, 35). Eerst worden Johannes de Doper en Jezus met elkaar vergeleken. Daarbij wordt gekeken hoe de andere evangelisten dat doen, en wordt aandacht gevraagd voor de manier waarop de apostel Johannes hen beiden beschrijft.
Vervolgens komt het ‘Zien op Jezus’ aan de orde: zowel als verloren zondaars alsook als verlosten moeten we op Jezus zien, en dan ook nog uitgesplitst naar de Persoon en het werk van de Heer Jezus.
Dan volgen de iets grotere gedeelten, getiteld: ‘Wannéér droeg Christus de zonden?’, en ‘Voor wie droeg Christus de zonden?’. Daarna volgt ‘Christus is het Lam van God’. De auteur laat zien dat dit in tweeërlei opzicht het geval is: 1. Hij is door God van eeuwigheid uitverkoren om het Lam te worden,
en 2. Hij is voor God het Lam ten brandoffer geworden. Het laatste gedeelte is dan ook getiteld: ‘Christus is het Lam ten brandoffer’. Dan wordt een duidelijke link gelegd met de oudtestamentische offerdienst.
Profetische verdieping
De auteur laat zien dat vele gebeurtenissen in dit evangelie ook een typologische, vaak profetische betekenis hebben naast de letterlijke, praktische. Persoonlijk vind ik dit het sterkste punt van dit boek. Zo staat aan het eind van het hoofdstuk ‘Wondertekenen in het Johannesevangelie’ op pagina 38 een overzicht van de acht tekenen die de Heer in dit evangelie verricht, en bij elk teken wordt ook de profetische betekenis vermeld. Maar dan heeft de lezer inmiddels al geleerd wat het doel is van de tekenen die de Heer deed, en wat het verschil is tussen tekenen, wonderen en krachten.
Had u trouwens wel eens gehoord van het tempelplan in het evangelie naar Johannes? Ik niet, maar wat dit tabernakel- of tempelplan inhoudt, wordt in hoofdstuk 6 keurig uitgelegd. Ik ga het hier niet verklappen!
Vragen over het Vaderhuis
Ik vraag nog even aandacht voor hoofdstuk 19, getiteld ‘Vragen over het Vaderhuis’. De vragen die aan bod komen, zijn de volgende:
• Is het Vaderhuis eeuwig en ongeschapen, zoals God Zelf?
• Moeten we niet verschil maken tussen het huis van de Vader en de schoot van de Vader?
• Is het waar dat Christus nog steeds bezig is met het plaats bereiden in het Vaderhuis?
• Waar bevinden zich de ontslapen heiligen nu?
• Is het plaats bereiden pas klaar bij de wederkomst?
• Welk werk doet Christus nu in de hemel?
Op deze vragen geeft de auteur heldere, doordachte antwoorden waarmee ik doorgaans volledig kan instemmen. En daar waar ik het nog niet kan, heeft hij me wel aan het denken gezet, zoals over het al of niet eeuwig zijn van het Vaderhuis.
Moet er dan toch niet een klein kritiekpuntje van de kant van de recensent worden uitgeperst?
Ja, en dat is dat het boek geen bibliografie bevat. Geen enkele auteur heeft alles van zichzelf, en daarom zou een boek als dit goed kunnen worden afgesloten met een lijst met gebruikte literatuur, en eventuele suggesties voor verdere studie.
Conclusie: dit is een opbouwend, leerzaam boek, waarvan jonge en oudere gelovigen veel kunnen opsteken!
Gerard Kramer

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop