Vergeten Rijkdom

Vergeten Rijkdom

Dirk Schürmann en Stephan Isenberg

hardcover 747 pagina’s

€ 22,50

isbn 9789064511646

Gods handelen in de verschillende tijdperken

 

22,50

13 op voorraad

Vergeten rijkdom

Het Woord van God is een goudmijn. Ieder die erin delft, zal kunnen getuigen dat zijn ziel er al vaak “een grote buit” (Ps 119:162) in heeft gevonden. De schrijvers van dit boek willen de lezer meenemen naar die goudmijn. Het is hun bedoeling vergeten rijkdommen uit Gods Woord naar boven te halen en dat is hun met de hulp van de Heere ook gelukt.

De rijkdommen waarover het gaat, hebben enerzijds te maken met de verheerlijking van de Heere Jezus in de hemel en anderzijds de komst van de Heilige Geest op aarde. Nu is de Mens Christus Jezus verheerlijkt in de hemel. En God de Heilige Geest woont nu op aarde, in elke gelovige individueel en in de gemeente als geheel. Als gevolg daarvan heeft de nieuwtestamentische gelovige een unieke positie in Christus gekregen en ook unieke, hemelse zegeningen. Al deze verborgenheden zijn nu bekendgemaakt. Hiervan konden de oudtestamentische gelovigen niets weten. Dat was hun niet geopenbaard. Maar kennen wij die schatten?

Wat God belooft, doet Hij. Daarom zullen, na de opname van de gemeente in de hemel, alle profetieën uit het Oude Testament letterlijk vervuld worden.

In elke periode van de geschiedenis van de mensheid heeft God gehandeld om Zijn heerlijkheid te openbaren. Het verschil tussen Zijn omgang met de mensin het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt in dit boek aan de hand van vele Schriftplaatsen naar voren gebracht. De eenheid van de Schrift wordt daarbij gehandhaafd en aangetoond.

Achter in het boek zijn verschillende registers opgenomen voor gebruikte begrippen, Bijbelteksten, personen en er is uitvoerige bibliografie aanwezig, waardoor het boek ook geschikt is als naslagwerk.

M.G. de Koning

Een gezamenlijke uitgave van Het Zoeklicht en Uitgeverij Daniël

Extra informatie

ISBN

9789064511646

0
    0
    Uw Winkelwagen
    Uw Winkelwagen is leegTerug naar de shop